Rödåfjärden

För 7000-7500 år sedan var havsnivån 115 meter högre än idag på grund av landhöjningen. Större delen av Umeå kommun låg under vatten och stora havsfjärdar präglade landskapet. Längst in gick Rödåfjärden. Vid nuvarande Rödåsel vidgade sig fjärden och vatten omringade Rödååsen som var en långsmal halvö. Hamptjärnsheden var en låg ö.Temperaturen var betydligt högre än idag och vegetationen bestod av mestadels björk och tall. Området var med stor sannolikt befolkat av jägarstammar.

Se temperatur och västlighetsfigur här.

Den senaste Dna-forskning har visat på nutida släktskap med dessa forntida jägare. På den manliga Y-kromosomen har man identifierat en haplogrupp benämnt I1a som man anser uppstod i Skandinavien för 8000 år sedan. Nu levande européer är alla blandfolk och 50 % av den svenska manliga befolkningen har denna haplogrupps Y-kromoson. De pratade troligen ett språk som inte är besläktat med den nutida svenskan. De svenska språket kommer från det språk Indoeuropeerna talade. De nådde Skandinavien med jordbruket kanske för ca 4000- 5000 år sedan ochnådde till Västerbotten för ca 1000 år sedan.


Översiktskarta över hela Umefjärden för 7000-7500 år sedan. Tavelsjön var
också en havsvik.