Otto Karlssons dagbok

Nedan följer några av de viktigaste avsnitten från från Otto Karlssons dagbok. Han brukade göra anteckningar om veckans händelser på söndagarna. Kerstin Norlin har gjort renskrivningen. Hon var fosterdotter till Otto och Elsa och växte upp på Strana tillsammans med föräldrarna och brodern Arnold samt farböderna Olof och Oskar samt fastern Henny. Här är Kerstins förord:

Avskrift från Otto Karlssons dagboksanteckningar 1917 - 1920. Otto Karlsson var född 1894 som yngsta sonen till Karl Petter Andersson och Charlotta Lovisa Nilsdotter som varit änka sedan 17 juni då fadern Karl-Petter hastigt avled. Otto flyttade till Johannesdal år 1926 och var bosatt där till 1939. År 1928 gifte sig Otto Karlsson med Elsa Elisabeth Olsson från Ålidbacken, Umeå stad.

1917
Söndagen den 18 mars
Har under veckan varit mycket kallt och dåligt väder ömsom snöat. I Petrograd har revolution utbrutit regeringsmedlemmarna arresterats två mördade och ny regering tillsatts. Kejsaren har abdikerat och hans son är utropad till tsar. Situationen nu lugnare. Kina har avbrutit diplomatiska förbindelser med Tyskland
Söndagen den 1 april (Mariebebådelsedag)
Det har under veckan varit som snöigt och dåligt väder termometern visar på noll. Den Hammarskjöldska regeringen har nu avgått och avlösts av en högerregering Karl Svarts stats och Lindman utrikesminister.
Påskdagen den 8 april
Har under den gångna veckan varit någorlunda bra väder men det har ibland snöat lite förstört före Långfredag natten var kall omkring 18 grader, Kråkan anlände igår. Förenta staternas kongress har beslutat krig med Tyskland.
Söndagen den 15 april
Det har varit både si och så med vädret under den gångna veckan , onsdag och torsdag snöade det, men inte så att det blev djup snö. I dag snöar och regnar det. Smittkopporna härja i landet i Umeå och Vännäs ha fall inträffat, en tattare har avlidit på Teg. Ett stort slag har pågått vid Arras till Engelsmännens fördel, de ha tagit 11000 fångar, krigsmaterial och stor terrängvinst.
Söndagen den 29 april
Det ser ut att bli vår, har varit mycket kallt under den gågna veckan, i morse var det 17 grader kallt. Stora hungerdemostrationer hava förekommit på flera platser de senaste veckorna, även av militärpersonal.
Söndagen den 6 maj
Våren tycks vänta på sig i år. Den gångna veckan har varit för det mästa kall fredag och lördag töade det lite och även regn föll men idag blåser en stark kall västlig vind. Den första maj förekomma talrika demonstrationer landet runt allt förflöt lugnt.
Söndagen den 8 juli
Det vackra sommarvädret har nu efterträtts av kallare väder med rägnbyar o även frostnätter. Här i Rödå har då ingen frost visat sig men i Rödåbäck m.fl. ställen har potatisbladen frusit.
Söndagen den 4 November
I början av veckan regnade och snöade men har nu de senaste dagarna frusit till, har även börjat sörja i älven. Italien har lidit ett svårt nederlag förlorat enligt de senaste Tyska rapporterna 180 000 man i fångar. Vi har nu sedan ett par veckor fått en liberalsocialdemokratisk regering.
1918
Söndagen den 12 januari
Den gångna veckan har varit den kallaste på långliga tider på onsdagen var det omkring 50 grader. I Åsele var det samma dag 63 grader.
Söndagen den 10 februari
Det bästa väder har under veckan varit rådande lagom kallt igår och idag har det snöat litet. I Finland rasar ett förfärligt inbördeskrig och även i Ryssland är det som huller om buller.
Söndagen den 17 februari
Även under den gångna veckan har det varit bra väder något kallare med solsken och klart väder. Ryssland har utan att underteckna fredsfördrag förklarat kriget avslutat. Ukrajna en ur Ryssland söndrad stat har slutit fred med centralstaterna. Högerpressen eller de s.k aktivisterna arbeta ivrigt för ett svenskt ingripande i det finska inbördeskriget till hjälp åt skyddskåren.
Söndagen den 24 mars
Det har under förgångna vecka varit töväder, i synnerhet de sista dagarna så att backsluttningar o kullar äro bara. Idag ser det ut att bli kallare väderlek. Albert Myrén har idag varit hit och uppgjort om byggande av ett blåbärstorkeri och köpt därtill erfoderlig tomt här nere på åbacken.
Söndagen den 9 juni
Ett omslag i väderleken inträffade i början av veckan som gått. Det har varit rätt varmt isynnerhet fredag och lördag, Sådden avslutades här på gården den 4 dennes, korna släpptes ut på bete samma dag. Under fredagen rasade skogsbränder, både i öster och väster, i öster omkring Ådala dit manskap, härifrån på lördagen, uppbådades för eftersläckning undertecknad var med dit, och i väster omkring Kulbäcksliden.
Söndagen den 30 juni
Det ha under förlidna vecka fallit rägn nästan dagligen på nätterna och förmiddagarna. Färjebygget påbörjades på torsdagen och fortskridit ganska långt så att det nu återstår tjärning och innanrede. Blåbärstorkeribygget påbörjades också i förra veckan.
Söndagen den 14 juli
Det har under den gångna veckan varit både regn och värme och växtligheten har nu tagit god fart. Kornet har börjat gå i ax och ärterna stå nu i blomning. Vi har under färdigbyggt en lada i Johannedal och nedrivit en gammal dito. Även idag på förmiddagen har det rägnat.
Söndagen den 21 juli
Det har under veckans lopp kommit nån rägnskur då och då, särdeles varmt har det intet varit. Höslåttern här på gården påbörjades på fredagen. På tisdagen anlände hit till trakten ett 10 tal stockholmspojkar som skola vistas här under en månad. Här på gården fick vi en som heter Ville Andersson.
Söndagen den 11 Augusti
Ett dåligt bärgningsväder har det varit under veckan. Torsdagen var den enda dag det gick att få torrt hö.Vi har nu litet i Fagerbäcken. Torkeriet är nu färdig och torkningen påbörjas i mogon.
Söndagen den 28 September
Under den gågna veckan har det rägnigt och stormigt början av veckan men blev bättre torr väder slutet av veckan. Potatisen är nu mestadels upptagen. Spanska sjukan härjar svårt här i byn.
Söndagen den 10 November
Det har varit rägnigt och ruskigt väder den gångna veckan. Undertecknad var sistlidna tisdag på auktion Bobäck och ropte in bl.a. en rullharv pris 130. Världskriget är nu slut kan man säga t vapenvilan är nu undertecknad mellan de allierade och Tyskland, stora oroligheter hava utbrutit i Tyskland.
Söndagen den 17 November
Ett för årstiden vackert väder har varit rådande under den gågna veckan. Marken har sedan tisdagen varit frusen litet ävenså har isbildning i älven förekommit men mycket tunn, är nu fri från isörja. Kejsar Vilhelm har abdikerat och revolutionen genomförs i Tyskland.
Söndagen den 22 December
Även denna vecka har det snöat dagligen litet i smått mest mot helgen. På måndagen tröskades här på gården cirka 55 hl av olika sädeslag. Olov reste igår till Älfsbyn.
Söndagen den 29 December
En häftig snöstorm rasade fredag afton och fortsatte inpå natten ett tag och det vräkte ner väldig snömassor. Nils och jag ha de två senaste dagarna huggit ved åt J. Sjöström västi skogarna här. Snön ligger nu mer än fotdjup och en förfärlig oppliga i skogarna.
1919
Söndagen den 19 Januari
Jag har sedan årets början fått tid att nedskriva några anteckningar. Nyårsdagen hade vi främm-ande, bröderna med hustrur och M. Nilsson. Trettondaghelgen voro vi bjudna till Överrödå och fingo påhälsning av släktingar från Tvärålund och sustlidna söndag voro vi till kyrkan. trettonhelgen var det blidväder annars har vädret varit mestadels mulet och dimmigt sist vecka hade det snöat ungefär 5-6 tum.
Söndagen den 23 februari
Det började snöa i början av veckan natten till tisdagen och på morgonen snöade det duktigt så att vägarna måste plogas har sedan varit rätt så kallt de två sista morgnarna över 30 gr. Tisdagen hade vi föreläsning av Carl Larsson i Byn. Hemkörning av hö diverse körning, jag har sysslat med timmerhuggning.
Söndagen den 9 mars
Stark blåst rådde i början av veckan har inte varit någon nämvärd kyla. Göromålen ha varit timmerkörning från Johannesdal till sågen i Selet. Olov körde på onsdagen med Hildur Andersson som insjuknat ned till Spöland. Jag har arbetat som förut med vedhuggning och hjälpt till med körningen jag glömde förra söndagen anteckna att Hanna och Nils fått sig en dotter samma dag.
Söndagen den 30 mars
Väderleken har varit blåsigt och snöigt i synnerhet sista tre dagarna har det snöat våldsamt. På onsdagen avslutades snickeriarbetet med sängen to och gjorde färdig en släde som jag arbetat med förra veckan. Också har jag gjort ett ämbar. Fredagen var Olov ner till Umeå. Elsa som varit hemma några dagar följde med tillbaka. Skomakarna ha varit här.
Söndagen den 20 juli
Stark värme råder fortfarande. Åskan har låtit höra sig nästan dagligen onsdagen kom en liten regnskur. Höskörden som i början av denna vecka allmänt påbörjades är nu navslutad här och lägdorna i Fagerbäcken, ha kvar Johannesdal och Fagerbäcken i övrigt. Mycket med hö blir det. Åkerbären och blåbären ha börjat mogna.
Några kommentarer
Perioden 1917 - 1919 präglades av stor omvälvning i Europa, världskriget och revoultionerna efteråt, vilket gör tydliga avtryck i dagboken. Vädret beskrivs varje vecka, vilket var och är viktigt för en jordbrukare. Onsdagen den 8 januari 1918
var det tydligen mycket kallt- 50 grader i Rödå. Förutom hemgården brukade man marken i Fagerbäcken och Johannesdal, dit Otto sedan flyttade under 13 år för att sedan återvända till hemgården.
Den 2 mars 1919 föds Dagny Lovisa sedemera Lindgren äldsta dotter till brodern Nils.