Ortnamnen som jag samlat på denna karta är mestadels åkernamn tagit från Laga skifte för Ytterrödå by 1872. Dessa namn är svarta.Rött anger övriga ortnamn. Grönt är namn som används av jaktlagen.

Gula fält är nuvarande åkermark. Grönt är åkermark i Ytterödå by 1872 samt mörkgrönt är ängsmark från samma år. Några namn har jag inte kunnat tyda riktigt och de är försedda med frågetecken.

Jag tar gärna emot fler namn, gamla såsom nya.

Ortnamn i Rödå