Olle på Strana (Olof Karlsson)

Olle var en drivande kraft för att utveckla Rödåbygden, föreningsmänniska och demokratins förkämpe. I ungdomen arbetade han bla i Porjus som vattenrallare och han kom att engaera sig politiskt. Det sägs att han i början hade sympatierna hos Folkpartiet eftersom han stödde Gustav Rosens (Västerbottens kurirens chefredaktör och senare landshövding) politik. Men det var som Socialdemokrat han kom att verka och hade mängder av uppdrag.

Han var roteombud från 1947. Ledamot av kommunalfullmäktige för Socialdemokraterna ?? 1939-1950. Varit ledamot av hästutagningsnämd ett flertal år, skiftesgodesman 8 år, överblockledare 1939-1945 samt slaktgodeman. Ledamot av kyrkofullmäktige, ett fletal perioder. En av initiavtivtagarna till Rödåföreningen av Konsum och tillhört dess styrelse från 1915 och kassakontrollant samt initiavtivtagare till Rödåsels blåbandsförening 1903 och var dess ordförande och sekreterare ett flertal år. Tillhört styrelsen i slakteri och skogsägarföreningen och ombud för sistnämda . Styrelse och ledamot i Rödåsels elektriksförening 1921-1948 och dess ordförande ett flertal år. Under krigsåren var han kristidsnämdens ordförande.

Rödå koperativa handelsförening bildades redan 1909 och var en av de äldsta i länet. Den var välskött och hade utlämningställe i Norrby till 1911 och sedan butik i Rödåsel från 1926. Föreningen uppgick i Umeå 1932.

Det har också berättats att Olof kom att engaera sig i Egnahemrörelsen och var med om att köpa upp Älglunds nybygge som sedan styckades upp till egnahem.