Jan Jans mora (Maria Johansson)Jann Janns Mora, Maria Johansson, bodde bortanför grannen Johans på Strana i ett litet rött hus. Hennes spännande hem var en insperation för Kerstin Norlin.

Från ett Tidningsklipp
“Jan Jans mor”, som fru Johansson i dagligt tal kallas är en riktig arbetsmyra. Få äro de hantverk som hon ej prövat på. Hon är
tunnbrödsbagerska, konstväverska, snickare, trädsnidare, målare mm. Hennes hem är en sevärdhet. Utanför stugan prunka blomster av alla tänkbara arter och fru Johansson är noga med att hålla reda på deras namn, även på latin. Inomhus finns många kurositeter, som under årens lopp knåpats ihop av hennes händiga fingrar. Där finns en säng-himmel, stolar av knotig masurbjörk som hon fogat ihop och sedan vävt överdrag i konstväv med 6 skaft och 4 trampor, ett litet eget raffingemang som fru Johansson har all heder av. Där finns också trymå, piedestaler, bord, skåp som hon snickrat, snidat eller målat på ett konstfätrdigt sätt.