Rödå hemman 1539-1720        

Tabellerna nedan visar innehavarna på de 7 äldsta hemmanen i Rödå från 1539 till 1720. Hemman 1-4 är Överrödå och 5-7 är Ytterrödå (Rödåsel). De finns inga släktskap redovisade, men det var vanligt att gården gick i arv antingen till son eller till svärson. Numreringen är från 1720 års mantalslängd.

Uppgifterna 1539-1630 baseras på skattelängder (jordtalslängder, tiondelängder, bågskattelängder m. fl.), 1630-1700 på jordeböcker, 1640-1720 även på mantalslängder. Som mest satt det då 4 hustrur som innehavare år 1660-bilden: Sahra, Anna, Mariet och Kierstinn. Namnen i tabellerna är normerade.

Mantal var hemmants skattekraft. Det vanligaste antalet hemman 1539-1720 har varit 6 hemman, oftast 3 i Överrödå och 3 i Ytterrödå. Det har funnits perioden då ett 4:e hemman tagits i bruk i antingen Ytter- eller Överrödå. I mitten av 1600-talet delades det 3:e hemmanet i Överrrödå som blivit bestående. Under perioden 1700-1710 ser det ut som Överrödå har fått ett 5:e hemman. Änkan Barbro Hermansdotter står för ett eget hemman i Överrödå. Hon var i konflikt med sonen Daniel Köniksson där han ansåg att modern hade fått ett för stor förgånga på arvskiftet.

I den äldsta längden skymtar man lite ovanligare namn som Tyr, Eskil, Clement och Erland. 1543 fanns det 7  hemman i byn och 1720 fanns det också 7 hemman i byn. Det skedde ingen förändring på 175 år. I normala fall borde antalet hemman varit 11-12 stycken 1720. Stagnationen beror på stormaktstiden och de medförande krigsåren, med nödår och utskrivningar till armén.

Rödå nr 1 (Överrödå) År Mantal Anmärkning
Anders Tirsson 1539 1546    
Mårten Andersson 1548 1555    
Per Andersson 1556 1590    
Anders Persson 1595 1598    
Mårten Thomasson 1600 1635 7/16 1/3 m. 1620
Thomas Mårtensson 1638 1669 1/2 5/8 m. 1650
hustru Anna 1671 1683 1/2  
Nils Thomasson 1684 1694 1/2  
Simon Jönsson 1695 1697    
Olof Thomasson 1697 1705 1/2  
Ingrid Jönsdotter 1707 1719    
Håkan Olsson 1720   1/2  

       
Rödå nr 2 A (Överrödå) År Mantal Anmärkning
Jon Persson 1539      
Erik Jonsson 1543 1556    
Thomas Ersson 1560 1598    
Könik Thomasson 1600 1620 1/2  
Daniel Köniksson 1621 1628    
hustru Sigrid 1630 1632 3/4 till Rödå 3?
Jacob Köniksson 1635   3/8  
Hans Köniksson 1637 1642 3/8  
hustru Elin 1645      
Daniel Danielsson 1653 1655 1/2  
Könik Danielsson 1656 1697 1/2  
Barbro Hermansdotter 1698 1702 1/2 se nedan
Daniel Köniksson 1701 1721 1/2  
         
Rödå nr 2 B (Överrödå) År   Anmärkning
Barbro Hermansdotter 1708 1711   enl. mantalslängd

       
Rödå nr 3 (Överrödå) eller 3B År Mantal Anmärkning
hustru Karin änka 1598 1600    
Mårten Persson 1603      
Erik Thomasson 1612     till Ytterrödå nr 8
         
hustru Sigrid 1635 1645 1/16 från Rödå 2?
         
hustru Kerstin 1660   1/4 nyupptaget hemman

       
Erik Thomasson soldat 1684     enl. mantalslängd
         
Per Jonsson 1686 1697 1/4 (21/32) 1686 delas Rödå 4
Karin Karlsdotter 1698 1699    
Olof Jonsson 1699 1706    
Lucia Persdotter 1707 1717    
Jon Olofsson 1718   13/32  

       
Rödå nr 4 (Överrödå) eller 3A År Mantal Anmärkning
Jacob Ersson 1560 1598    
Per Jacobsson 1600 1605    
Erik Jonsson 1610 1638 5/8  
Arvid Ersson 1639 1669 21/32  
Jon Arvidsson 1671 1678 21/32  
hustru Märeta 1679      
Anders Nilsson 1680 1687 13/32 (21/32) 1686 delas Rödå 4 ->3
hustru Cecilia 1688 1692    
Öde        
Olof Nilsson 1701 1726 1/4  
         
Rödå nr 5 (Ytterrödå) År   Anmärkning
Margit vidua 1543 1546   eller nr 7
         
Nils Ersson 1565      
Nils Erlandsson 1568      
Kerstin enka 1569 1575    
Hans Jonsson 1580 1600    
Olof Hansson 1601 1635 7/16  
Per Olofsson 1636 1642 21/32  
Thomas Olofsson 1643 1658 1/2  
hustru Sara 1659 1667 1/2  
Olof Thomasson 1669   1/2  
hustru Sara 1671   1/2  
Anders Thomasson 1674 1675 1/2  
Per Thomasson 1678 1707 1/2  
Anders Pärsson 1708 1735 1/2  

       
Rödå nr 6 (Ytterrödå) År   Anmärkning
Nils Thomasson 1539      
Jon Nilsson 1543 1565    
Olof Jonsson 1568 1580    
Erik Olofsson 1590 1603    
hustru Brita 1605 1620    
Olof Eriksson 1625 1630 5/16  
Anders Eriksson 1632 1635 5/16  
hustru Karin 1636 1652 5/16  
Erik Olofsson 1650 1658 5/16  
hustru Anna 1659 1671 5/16  
Erik Olofsson 1669   5/16  
Nils Johansson 1671 1678 5/16  
hustru Karin 1679 1681 5/16  
Hans Eriksson 1682 1688    
Gulik Olofsson 1690 1695 5/16  
Anna Nilsdotter 1696 1711 5/16  

       
Rödå nr 7 (Ytterrödå) År   Anmärkning
Eskil Persson 1539      
Per Larsson 1543 1568    
Thomas Persson 1569      
         
Erik Thomasson 1612 1620 1/4 fr Överrödå 3b
Thomas Eriksson 1623 1632 1/4  
hustru Sissela 1635 1639 1/4  
         
Karin piga 1650 1651 3/16  
Johan Tomasson 1654 1658 1/4 eller. Rödå 8
hustru Mariet 1659 1662 3/16  
Elsa piga 1660 1669 3/16  
Olof Pärsson 1671   3/16  
Gulik Guliksson 1673 1696 1/4 3/16 m. f. 1680
hustru Anna 1697 1699 1/4  
Mats Matsson 1701 1736 1/4  

       
Rödå nr 8 (Ytterrödå) År   Anmärkning
Olof Thomasson 1543 1546   eller nr 5
         
Anders Jonsson 1568 1570    
         
hustru Kerstin 1660